Theme

Mirror on Flickr.

cykl: Dobro
seria: Szewcy
tytuł: Lustro
rok: 2011
technika: przedmiot gotowy, rysunek na szkle
wykorzystane przedmioty: lustro

cycle: Good
series: The Shoemakers
title: Mirror
year: 2011
technique: ready made, drawing on glass
objects used: mirror