Theme

Foot on Flickr.

cykl: Dobro
seria: Szewcy
tytuł: Stopa
rok: 2011
technika: wydzieranie
wykorzystane przedmioty: kawałki materaca z pianki

cycle: Good
series: The Shoemakers
title: Foot
year: 2011
technique: tearing out
objects used: pieces of a foam mattress