Theme

Heaven (Sky) on Flickr.

cykl: Dobro
tytuł: Niebo
rok: 2011
technika: przedmioty gotowe, instalacja
wykorzystane przedmioty i materiały: rzutnik slajdów, aluminium, płyta wiórowa, drewniane kozły, folia, metalowy stojak, drewno

cycle: Good
title: Heaven (Sky)
year: 2011
technique: ready mades, installation
objects and materials used: slide projector, aluminium, chipboard, wooden trestles, film, metal stand, wood