Theme

Lesson one on Flickr.

cykl: Dobro
seria: Lekcje angielskiego
tytuł: Lekcja pierwsza
rok: 2011
technika: redagowanie tekstu, tłumaczenie, nagranie, przedmioty gotowe
wykorzystane przedmioty: znaleziony rękopis, kaseta magnetofonowa, odtwarzacz kasetowy, słuchawki

cycle: Good
series: English lessons
title: Lesson one
year: 2011
technique: text editing, translation, sound recording, ready mades
objects used: found manuscript, tape casette, casette player, headphones