Theme
Bears eating meat (Can) (photo by B. Kubska) on Flickr.
cykl: Dobro tytuł: Misie jedzące mięso (Puszka) rok: 2013 technika: przedmioty gotowe wykorzystane przedmioty: puszka aluminiowa, druk w większości usunięto, wypolerowana cycle: Good title: Bears eating meat (Can) year: 2013 technique: ready mades objects used: aluminium can, paint mostly removed, polished Bec beer (Ghost beer) on Flickr.tytuł: Bęcowe piwo (Piwo widmo)
rok: 2013
technika: przedmioty gotowe
wykorzystane przedmioty i materiały: 300 piw puszkowych, z każdej puszki zdarto farbę
Praca przygotowana wspólnie z Fundacją Bęc Zmiana na alternatywne targi sztuki POPPOSITIONS, które odbyły się w dawnym browarze Brass, w Brukseli.
Wszystkie sprzedano lub rozdano.
title: Bec beer (Ghost beer)
year: 2013
technique: ready mades
objects and materials used: 300 canned beers, paint was removed from each can
Piece made in collaboration with Bec Zmiana Foundation for POPPOSITIONS off fair at former Brass brewery, Bruxelles.
All were sold or given away.
http://www.funbec.eu/
http://poppositions.com/ "Milk teeth" on Flickr."Mleczne zęby" Galeria Sztuki Współczesnej BWA Katowice
“Milk teeth” BWA Contemporary Art Gallery Katowice
1.02.2013 - 24.03.2013 Walking in the night on Flickr.cykl: Noc
tytuł: Chodzenie w nocy
rok: 2011/2012
technika: fotografia
produkcja: tableau, c-print (Lambda)
wielkość: 133x91 cm
cycle: Night
title: Walking in the night
year: 2011/2012
technique: photography
production: tableau, c-print (Lambda)
dimensions: 133x91 cm Composition in grey rectangle - music for the exhibition (Stroking) on Flickr.cykl: Noc
tytuł: Kompozycja w szarym prostokącie - muzyka do wystawy (Gładzenie)
rok: 2012
materiał: tektura, masa szpachlowa (Flugger Easy Filler), membrany, przewody, gniazda mini jack
cycle: The Night
title: Composition in grey rectangle - music for the exhibition (Stroking)
year: 2012
materials used: pasteboard, finishing putty (Flugger Easy Filler), membranes, wires, mini jack sockets The Mask on Flickr.cykl: Noc
tytuł: Maska
rok: 2012
materiał: kartony po mleku
cycle: The Night
title: Mask
year: 2012
materials used: used paper milk cartons Dinosaur’s tail on Flickr.cykl: Noc
seria dziewięciu rysunków
rok: 2011/2012
technika: kopie znalezionych lub gotowych obrazów, kredki woskowe, papier
cycle: The Night
series of nine drawings
year: 2011/2012
technique: copies of found or ready images, wax crayons, paper no title (Flash 008) on Flickr.cykl: Noc
seria: Flash
tytuły: bez tytułu (Flash 005,006,007,008,009) 
Seria pięciu fotografii
rok: 2012
technika: Polaroid 780 Turbo
cycle: The Night
series: Flash
titles: no title (Flash 005, 006, 007, 008, 009)
series of five photographs
year: 2012
technique: Polaroid 780 Turbo M 311 (mirror) (photo by Szymon Kobylarz) on Flickr.projekt: M 311
tytuł: bez tytułu (lustro)
rok: 2011
technika: instalacja site-specific w pokoju hotelowym
wykorzystane przedmioty i materiały: pisaki
project: M 311
title: no title (mirror)
year: 2011
technique: site-specific installation in a hotel room
objects and materials used: markers M 311 (glass) (photo by Szymon Kobylarz) on Flickr.projekt: M 311
tytuł: bez tytułu (szklanka)
rok: 2011
technika: instalacja site-specific w pokoju hotelowym
wykorzystane przedmioty i materiały: folia somoprzylepna
project: M 311
title: no title (glass)
year: 2011
technique: site-specific installation in a hotel room
objects and materials used: self adhesive foil M 311 (hole) (photo by Szymon Kobylarz) on Flickr.projekt: M 311
tytuł: bez tytułu (dziura)
rok: 2011
technika: instalacja site-specific w pokoju hotelowym
wykorzystane przedmioty i materiały: wypolerowana puszka aluminiowa
project: M 311
title: no title (hole)
year: 2011
technique: site-specific installation in a hotel room
objects and materials used: polished aluminium can M 311 (YGOL) on Flickr.projekt: M 311
tytuł: bez tytułu (YGOL)
rok: 2011
technika: instalacja site-specific w pokoju hotelowym
wykorzystane przedmioty i materiały: metalowe litery, mieszanka do spawania na zimno
project: M 311
title: no title (YGOL)
year: 2011
technique: site-specific installation in a hotel room
objects and materials used: metal letters, cold welding compound